Skip to main content

Viljakusmonitor Daysy efektiivsus tõestas end taas!

Esimene uurimus, mis võtab käsile femtech’i täpsuse viljakuse monitoorimise alal: teadlased loodavad luua pretsedendi

Uus, esimene sellelaadne uurimus femtech’i teedrajavatelt innovaatoritelt ettevõttest Valley Electronics kirjeldab, kuidas viljakuse monitoorimise tehnoloogia saab naistele anda täpseid tsükliandmeid.

Analüüsides seninägematus mahus kümne aasta jooksul 5328 naise 110000 menstruaaltsüklit, leidsid uurijad, et Daysy viljakusmonitor suudab efektiivselt arvutada naise menstruaaltsükli viljakat faasi, viljatut faasi ning tsükli faaside nihkeid.

Daysy kasutab keha basaaltemperatuuri (KBT) mõõtva kõrgkalibreeritud anduri ja algoritmi kombinatsiooni, mida on välja töötatud ning täiustatud üle kolme aastakümne, kasutades viie miljoni menstruaaltsükli andmestikku. Viljakusmonitoorimise meetod (mida kasutavad Daysy, LadyComp ja Pearly monitorid) jälgib ärkamistemperatuuri ja menstruatsioonialast teavet, et toetada naisi oma viljakuse planeerimisel.

Miljonid naised üle maailma kasutavad menstruatsiooni ja viljakuse jälgimise tehnoloogiaid. Samas leidis 2017. aastal korraldatud uurimus, et paljud juba eksisteerivad populaarsed rakendused on ebatäpsed ja eksitavad. Umbes 20% naistest valib oma viljakuse jälgimiseks viljakusteadlikkusel põhineva meetodi (Fertility Awareness Based Method, FABM), kuid selliste meetodite täpsus ja kasulikkus varieeruvad suurel määral.

Valley Electronics esitleb nimetatud uurimust olulise sammuna, et pakkuda naistele vajalikku teavet, tegemaks informeeritud otsuseid sellise tehnoloogia valimisel, millele naised saavad oma tsüklite, viljakuse ja menstruatsiooni planeerimisel toetuda.

Nimetatud uurimus, mis avaldati teadusajakirjas European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, analüüsib esimese omataolisena igapäevaselt keha basaaltemperatuuri ja individuaalseid tsüklikarakteristikuid kaardistava algoritmi kasutamisviise, et määrata viljakuse hetkeseisu ja ovulatsiooni ning ennustada menstruatsiooni.

Uurimuses osalejate tsükli keskmine pikkus oli 29,5 päeva. Ainult 12,5% tsüklitest olid 28-päevased (keskmine pikkus, mille võtavad aluseks paljud menstruatsiooni jälgimise rakendused). Follikulaarse faasi (faas menstruatsiooni ja ovulatsiooni vahel) keskmine pikkus oli 16,8 päeva, luteaalse (premenstruaalse) faasi pikkus oli 12,8 päeva.

Daysy kasutajad salvestavad igapäevased KBT andmed üks kord päevas hommikul kohe pärast ärkamist ning kinnitavad seadmes ka päevad, kui neil on menstruatsioon. Viljakusmonitoorimise meetod on välja töötatud selliselt, et selle kasutamine oleks hõlbus ja lihtne ning see vähendab kasutajapoolsete vigade tegemist. Seade arvutab viljakuse hetkeseisu ning see kuvatakse seadmel punase, rohelise või kollase tulukesena.

Naisel on igas tsüklis lühike viljakas periood, mis hõlmab ovulatsiooni ja ovulatsioonilähedasi päevi. Päevi, mis sellest aknast välja jäävad, peetakse viljatuks faasiks. Uurijad leidsid, et keskmiselt näitas seade menstruaaltsükli jooksul 41% potentsiaalselt viljakaid (punaseid) päevi ja 42% potentsiaalselt viljatuid (rohelisi) päevi nende puhul, kes moodustasid valimist 53,1% (need katses osalejad, kes esitasid andmeid 80-100% jälgitud päevade kohta). Nende suhtes, kes said oma KBT mõõta ainult 60-80% päevadest, näitas seade keskmiselt 35,4% viljatuid (rohelisi) päevi, 39,9% potentsiaalselt viljakaid (punaseid) päevi ning 15,9% määratlemata (kollaseid) päevi.

“Uurimuse tulemus võimaldab tootekasutajal teadlikult teha otsus selle kohta, kas viljakusmonitori kasutada või mitte – tehes seda süstemaatilise, objektiivse ja korratava analüüsi alusel, mitte aga subjektiivse referentsväärtuse põhjal,” märgib dr. Niels van de Roemer, Daysy uurimuse juhtivuurija ja Valley Electronics AG teadusjuht.

Andmestik näitas ka seda, et väljapoole standardväärtust jääv temperatuur mõjutas otseselt viljakusseadme väljundit. Selliseid temperatuure võivad põhjustada erinevad tingimused, muuhulgas näiteks palavik, alkoholitarbimine või magamatus. Kui sellised standardväärtusest väljapoole jäävad temperatuurid olid väga väikesed (0,05°C), esitab algoritm rohelisi (viljatuid) päevi rohkem (56%). Kui need temperatuurid olid kõrgemad (0,30°C), kuvas Daysy suhtelises mahus vähem rohelisi päevi (17%). See näitab, et Daysy suudab tsükleid täpselt jälgida, võttes arvesse igapäevaelulisi kontekste.

Täiendavalt näitas tundlikkusanalüüs, et ainult 0,6% kõigist rohelistest (viljatutest) päevadest, mida Daysy näitas, olid ebakorrektselt arvutatud. Nendest 0,6% ebatäpsetest päevadest, mida näidati viljatuna, hõlmasid üle poole juhtumitest viit päeva enne ovulatsiooni eeldatavat päeva ja seega oli neil päevadel rasestumise tõenäosus ainult 6,8%. See tähendab, et Daysy täpsus on 99,4%! 

13.05 koodiga HAPPYMONDAY kogu pood -20%

10-20.11 tehtud tellimused saadetakse välja alates 21.11. Vabandame!