Skip to main content

Efektiivsus

Daysy viljakusmonitor on sertifitseeritud meditsiiniline seade

Efektiivsus, sertifikatsioon ja kvaliteet

Daysy on disainitud ja sertifitseeritud meditsiiniline seade, mis on registreeritud Euroopas (CE Marking). Siinkohal tuleb välja tuua, et vastavat sertifikaati ei ole mitte kõikidel turul olevatel viljakust monitoorivatel seadmetel (kuigi seaduse järgi peaks).

Mida tähendab meditsiinilise seadme arendamine?

Ennekõike vastab toode kvaliteedi kontrollsüsteemile. Valley Electronics AG on sertifitseeritud EN ISO 13485:2012 sertifikaadiga, mis on ühtlasi kõige uuem kooskõlastatud standard meditsiinilistele seadmetele. Sinule, kui kliendile tähendab see, et kaasaegne inseneriteadus on jälginud igat tootearenduse etappi ning riskide käsitlemise seisukohalt on huvide keskmesse asetatud alati tarbija. Daysy tootja – Valley Electronics AG on ettevõte, milles rakendatakse nii sise- kui välisauditeerimist, et hoida kõrget kvaliteeti kõiges, mida tehakse.

Tootearenduse varastest staadiumitest alates on tootja jaoks kesksel kohal tarbija ohutus ja kasutajasõbralikkus. Tootmisprotsessi igas etapis kogutakse formaalsete uuringute kaudu kasutajate tagasisidet, millega arvestatakse edasises tootearenduses – see muudab toote kasutajasõbralikuks. Kõrgetasemeline riskianalüüs ja kontrollprotsessid kindlustavad selle, et toode töötaks ja toimiks täpselt nii nagu tootja on ette näinud. Ainuüksi riistvara testimine võtab aega üle kahe kuu, hõlmates laiaulatuslikku elektriliste ja mehaaniliste osade ning tarkvara testimist.

Daysy-s kasutatav algoritm baseerub samale algoritmile, mida on kasutatud Valley Electronics GmbH teistes seadmetes ja valideeritud juba 30 aastat.

Kõik eelmainitu on registreeritud ja üle vaadatud SwissMedicu poolt Euroopas ning FDA poolt USA-s. Tootja jätkab tootearendust isegi peale toote turule toomist, et monitoorida kasutajate käes olevaid seadmeid, koguda neilt tagasisidet ja arvestada trendidega, muutmaks toodet veelgi paremaks.

Tee toote algsest ideest selle käes hoidmiseni on pikk, kuid Valley Electronics-is ollakse kindlad, et kulutatud aeg ja raha on seda väärt. Tootjale on kõige tähtsam toote usaldusväärsus ning pidev areng, mis on kantud soovist saada järjest paremaks. Maailmaklassi kuuluva toote loomiseks peavad väikesed asjad suurtega võrdselt 100% paigas olema!

Daysy on intelligentne viljakuse jälgimise seade, mis võimaldab Sul oma tsüklit tundma õppida. Kasuta Daysy-t pereplaneerimiseks ning oma tsükli jälgimiseks.

Daysy ei ole rasestumisvastane vahend. Daysy ei ole termomeeter. Daysy ei põhine vanal kalendermeetodil.

Daysy kasutab viljakuse jälgmise meetodit (Fertility Tracker Method), mis on baseerub automatiseeritud viljakusteadlikkuse meetodile, integreerituna seadmesse millel on riistvara (basaaltemperatuuri andur) ning tarkvara (ise-õppiv algoritm). 

Viljakuse jälgimise meetodis on kombineeritud kalendermeetod (Calendar Method), sümptotermaalne meetod (Symptothermal Method) ning kalkulotermaalne meetod (the Calculothermal Method) automatiseeritud protsessi, mis kalkuleerib kasutaja viljastumiseni ja viljastumiseni mitte viivad päevad. See protsess välistab vead, mis võivad tekkida manuaalsete viljakusteadlikusmeetodite kasutamisel (Pallon 2009; Barron 2005).

Viljakuse jälgimise meetod Daysy-s jälgib ja dokumenteerib kasutaja basaaltemperatuuri, et seejärel neid andmeid kasutades monitoris arvutada viljakad ja viljatud päevad. Viljakusmonitor salvestab andmed automaatselt ja hindab neid intelligentse iseõppiva algoritmi abil. Lisaks kontrollib algoritm pidevalt oma arvutustulemusi varem kogutud andmetega.

Uusim sõltumatult läbi vaadatud uuring näitab, et Daysy üldine täpsus viljatute (roheliste) päevade arvutamisel on 99,4%.

Lisateabe saamiseks klõpsake palun:

Daysy kliiniline uuring 2021

Loe lähemalt Daysy meetodi kohta.

13.05 koodiga HAPPYMONDAY kogu pood -20%

10-20.11 tehtud tellimused saadetakse välja alates 21.11. Vabandame!