Skip to main content

Tasub teada menstruaaltsükli kohta

Loomulikud meetodid teadmaks oma viljastumisvõimelist ja viljastumiseni mitte viivat perioodi tsüklis

Naiste menstruaaltsükkel algab menstruatsiooni algusega (1. päev) ja lõpeb järgmisele menstruatsioonile eelneva päevaga. Kogu tsükkel kestab enamikul naistel keskmiselt 26–29 päeva, kuid lühemad ja pikemad tsüklid on ka normaalsed. Paljud naised ei tea, mis täpselt sel perioodil kehas toimub. Menstruaaltsükli ajal muutub hormoonide hulk organismis, mis võib mõjutada nahka ja meeleolu. Lisaks organismis toimuvatele protsessidele võivad teid ja teie menstruaaltsüklit mõjutada ka välised tegurid. Alljärgnevalt vaatleme erinevaid meetodeid, millega on võimalik oma tsüklit tundma õppida.

Viljakuse jälgimise meetod ehk FTM (Fertility Tracker Method) on viljakusteadlikkusel põhinev meetod, mis on kokku pandud automatiseeritud seadmesse, milles on riistvara (keha baastemperatuuri andur) ja tarkvara (iseõppiv algoritm).

Fertility Tracker Method (või FTM) kuulub teadliku viljakuse meetodite alla. FTM ühendab olemasolevate manuaalsete viljakuse jälgimise meetodite loogika nagu kalendermeetod (Calendar Method), sümptotermaalne meetod (Symptothermal Method) või kalkulotermilise meetodi (the Calculothermal Method) uueks automatiseeritud protsessiks. FTM kasutab iseõppivat algoritmi, et arvutada välja kasutaja viljakad ja viljatud päevad. See protsess väldib kasutaja vea tõttu tekkivaid väärtõlgendusi, mis võivad tekkida käsitsi üles märgitavate viljakuse teadlikkuse meetoditega. (Pallon 2009; Barron 2005)

Daysy kasutab Fertility Tracker meetodit

Esimese viljakusmonitori töötas välja dr Hubertus Rechberg 1986. aastal. Tema ettevõte Valley Electronics jätkab viljakusmonitoride arendamist ja uuendamist kogu maailmas. Ettevõtte on loonud Pearly, Lady-Comp, Baby-Comp ja Daysy.

Fertility Tracker jälgib ja dokumenteerib kasutaja basaaltemperatuuri, et seejärel neid andmeid kasutades iseseisvalt arvutada viljakad ja viljatud päevad. Fertility Tracker salvestab andmed automaatselt ja hindab neid intelligentse iseõppiva algoritmi abil. Lisaks kontrollib algoritm pidevalt oma arvutustulemusi varem kogutud andmetega ja õpib seega usaldusväärselt eristama viljakaid ja viljatuid päevi.

Viljakusteadlikkuse meetod

Kõik, mida kasutajad peavad FTM-i täpseks harrastamiseks tegema, on mõõta regulaarselt oma basaaltemperatuuri ja sisestada õigesti oma menstruatsioonipäevad. Fertility Tracker võtab üle kõik edasised sammud ja määrab kasutaja viljakuse seisundi.

Viljakuse jälgimise meetod põhineb osaliselt kalkulotermilisel meetodil ja koosneb kolmest elemendist:

  • Uute andmete (päevane basaaltemperatuur, menstruatsiooni algus ja lõpp, samuti eelnevalt kogutud antud kasutaja tsüklite andmed) salvestamine ja õppimine viljakuse jälgija abil.
  • Ovulatsioonijärgse temperatuuri tõusu statistiliselt oluline hindamine andmebaasi praeguste ja eelnevate andmetega naiste tsüklit silmas pidades kohandatud algoritmi abil.
  • Inimlike sisestus- ja tõlgendusvigade vältimine riistvara (andur) ja tarkvara (algoritm) kombineerimise kaudu ühes seadmes (viljakusmonitor).

Viljakuse jälgija (riistvara/andur)

Fertility Tracker kasutab Daysy puhul basaaltemperatuuri mõõtmiseks väga täpset andurit. Unikaalselt ootab see andur temperatuuri lõpliku väärtuse stabiliseerumist. Seetõttu võib Fertility Trackeril temperatuuri salvestamiseks kuluda kuni 60 sekundit. Teie basaaltemperatuur ei hüppa liiga kiirelt kõrgele, andur peab soojenema, kuni saavutab lõpliku temperatuuriväärtuse. Kui see soojeneb, saate kõvera, mis tõuseb lõpliku temperatuuri väärtuse suunas. Teistel basaaltemperatuuri jälgimisseadmetel on väga kiire mõõtmiskiirus, kuna need ekstrapoleerivad tõusukõverat, et “arvata” või ligikaudselt lõplikku temperatuuri väärtust.

Usaldusväärse tulemuse saamiseks ootab viljakuse jälgija, kuni lõplik temperatuuriväärtus on stabiliseerunud. Ja kui temperatuur uuesti langeb (näiteks hingamise ja mõõtmise ajal suhu sattuva külma õhu tõttu), ei võeta väärtust enne, kui see uuesti tõuseb ja stabiliseerub. See meetod tagab võimalikult täpse temperatuuri mõõtmise.

Iseõppiv algoritm (tarkvara)

Algoritm kasutab uue tsükli algusena menstruatsiooni alguskuupäeva. Basaaltemperatuuri (BBT) mõõdetakse iga päev, et määrata kindlaks ovulatsioonieelne faas, kuni hetketemperatuuri väärtus on iseloomuliku nihke võrra tõusnud. Kuna esimestel seadme kasutamise tsüklitel pole piisavalt andmeid, eeldab algoritm, et kõik päevad (pärast menstruatsiooni) kuni ovulatsioonini võiksid olla viljakad. See on põhjus, miks teil on esimestel tsüklitel rohkem punaseid (võimalik, et viljakad) päevad.

Seda mehhanismi reguleeritakse pärast seadme pidevat kasutamist, mille käigus arvutatakse ovulatsioonieelse faasi viljatud päevad, õppides eelnevalt sisestatud andmetest ja päevasest basaaltemperatuurist.

Pärast seda õppimisperioodi, mil Fertility Tracker kogub teie andmeid, hakkab jälgija teie ovulatsiooni täpselt kindlaks määrama ja näitama teile viljastumisvõimelisi päevi 5 päeva enne teie varaseima tõenäolise ovulatsiooni algust. See arvutatakse teie esitatud uute andmete (baaskehatemperatuur, menstruaaltsükli algus- ja lõppkuupäev, tsüklite varasemad andmed) põhjal ning võrreldakse menstruaaltsüklite andmebaasi statistikaga. Algoritm määrab teie tsükli varaseima päeva, mil teil on tõenäoline ovulatsioon. Viljastumisvõimeliste päevade näitamine jätkub kuni ovulatsioon on kinnitatud.

Ainult temperatuuri meetod (The Temperature-Only Method)

Ainult temperatuuri meetod keskendub ovulatsioonijärgsele faasile. Sageli palju pikemat ovulatsioonieelset faasi peetakse potentsiaalselt viljakaks. Meetod eeldab viljatuid päevi pärast ovulatsiooni. Suhteliselt regulaarse tsükli korral võivad kasutajad eeldada, et Temperature-Only meetodil on umbes 20-30% päevadest viljatud (sh menstruatsioon). Fertility Tracker Methodiga on regulaarse tsükliga naistel viljakate ja viljatute päevade jaotus umbes viiskümmend.

Kaleder meetod (The Calendar Method)

Viljastumisvõimelise perioodi arvutamine kalendrimeetodil põhineb eelmiste tsüklite keskmisel pikkusel. Eeldatakse, et ovulatsioonijärgne faas, tsükli teine ​​pool pärast ovulatsiooni, on alati 14 päeva pikk. Viljakas period algab neli päeva enne ja sulgub kolm päeva pärast ennustatud aega. Seda tüüpi arvutustes ei võeta arvesse jooksva tsükli teavet (st igapäevast BBT mõõtmist). Kuna ovulatsioon ja seega individuaalne viljastumisvõimeline periood võib aasta jooksul kõikuda keskmiselt 5 päeva, ei ole see meetod üldse täpne.

Kalkulotermiline meetod (The Calculothermal Method)

Klassikaline kalkulotermiline meetod ühendab keha baastemperatuuri Ogino kalendriarvutusega, mis on lühim tsükkel, millest on lahutatud 18, et tuvastada viljaka aja algus, ja temperatuur, mis tuvastab viljaka aja lõpu.

Loomuliku pereplaneerimise (NFP) teadusliku töö tulemuste põhjal on Valley Electronics välja töötanud ainulaadse meetodi, mis võimaldab statistiliste ja matemaatiliste arvutuste abil ainulaadset hindamisprotseduuri.

Kui klassikaline kalkulotermiline meetod põhineb jäigal konstruktsioonil, siis viljakuse jälgimise meetod kasutab võimalust juba mõõdetud tsüklite alusel individuaalselt pikendada menstruatsioonijärgseid viljatuid päevi. Lühidalt öeldes püüab kalkulotermiline meetod ennustada viljakust, viljakuse jälgimise meetod aga (piisavate andmete puudumise tõttu) eeldab, et esimestel tsüklitel võivad kõik päevad pärast menstruatsiooni olla viljakad.

Need viljatud päevad pärast menstruatsiooni kohandatakse iga tsükliga individuaalsele optimaalsele tasemele – Fertility Tracker Method õpib aktiivselt.

Niipea, kui eeldatakse, et ovulatsioon on mõõdetud BBT põhjal toimunud, hakkab viljakuse jälgimise meetod määrama päevadele matemaatilist ovulatsioonijärgset viljatust. Igal uuel päeval hinnatakse seda matemaatilist testi (ümber), et otsustada, kas olete ikka veel viljatu luteaalfaasis.

Perifeerne basaaltemperatuur (Peripheral basal body temperature)

 

Pilootuuring perifeerse basaaltemperatuuri kohta, mida kasutavad paljud fitnessi jälgijad, nagu praegune Apple Watch 8, Oura Ring või Fitbit, näitab põhiprobleemi: kuigi leiti teatud seos tsüklifaasidega, näitas temperatuuri tõus ovulatsiooni ajal märkimisväärset varieerumist. Selles uuringus oli kõikumine erinev ja 18% (!) 437. tõestatud ovulatsioonitsüklist ei tuvastatudki temperatuuri tõusu. Veel 5% juhtudest oli ohutusega seotud valediagnoos: ovulatsioon toimus pärast Produkti määratletud viljaka perioodi lõppu. Teises uuringus oli ovulatsioon viljakas perioodis 83% tsüklitest.

Teine oluline punkt on see, et Daysy pakub kõikidele kasutajatele viljatute (roheliste) päevade arvutamisel 99% täpsust. Selle suure täpsuse aluseks on hommikuti suu kaudu mõõdetud basaaltemperatuur on kõigil naistel sama, samas kui näiteks keha rasvaprotsent, keskkond või isegi aastaaeg võivad nahatemperatuuri otseselt mõjutada.

Üldiselt on perifeerse basaaltemperatuuri kasutamise areng teinud suuri edusamme ja sobib ligikaudseks määramiseks, millises tsükli faasis kasutaja on, kuid ei sobi viljatute päevade eristamiseks viljakatest päevadest.

Kui soovid oma tsüklit mõjutavate tegurite kohta veel täpsemalt lugeda siis tutvu Daysy tootja kodulehega.

13.05 koodiga HAPPYMONDAY kogu pood -20%

10-20.11 tehtud tellimused saadetakse välja alates 21.11. Vabandame!